Om CASEB

Om CASEB

produkt- og serviceområderCaseb er i hovedsak et administrasjons- og forvaltningsselskap lokalisert i Oslo.

I tillegg til å være aktiv eier i små og mellomstore handels- og industribedrifter markedsfører Caseb deler og utstyr til forsvarets fly og kjøretøy samt lagerfører og distribuerer måleutstyr til industrien og forskningsinstitusjoner i Norge.

Caseb ble etablert i 1983 som et agenturfirma. Dagens engasjementer i de forskjellige handels- og industribedriftene er et resultat av de representasjoner selskapet har hatt siden den gang.

CASEB as | Prinsensgt. 22 | N-0157 OSLO
Tel: +47 22 31 31 90