nature

produkt- og serviceområderCaseb er et administrasjons- og forvaltningsselskap med eierinteresser i flere mindre og mellomstore handels og- industribedrifter i Norge og utlandet.

Disse bedriftene er engasjert innenfor følgende produkt- og serviceområder:

  • Forsvars- og politimateriell
  • Støyisolerende- og miljøforbedrende produkter

 

I tillegg markedsfører Caseb:

  • Deler til militære kjøretøy, fly og helikoptre
  • Strekklapper, lastceller og måleutstyr

CASEB as | Prinsensgt. 22 | N-0157 OSLO
Tel: +47 22 31 31 90