drawings

VIBRATEC Akustikprodukter

Vibratec Akustikprodukter er en av Nordens ledende leverandører av støy- og vibrasjonsisolerende produkter. Selskapet har produksjon og lagerhold av slike produkter i både Sverige og Norge. I tillegg har man egne salgsselskaper i Danmark og Estland. Hovedkontoret ligger på Blidö like nord for Stockholm.

Vibratec Akustikprodukter produserer vibrasjonsisolatorer i helmetall som benyttes for både sivile og militære applikasjoner. Selskapet leverer vibrasjons- og støydemningsløsninger for alt fra gassturbingeneratorsett offshore til landbaserte bygg og anlegg

Caseb eier  63 % av Vibratec Akustikprodukter.

For ytterligere opplysninger henvises til hjemmesiden:

CASEB as | Prinsensgt. 22 | N-0157 OSLO
Tel: +47 22 31 31 90